پایگاه اطلاع رسانی «دروجان»
«دروجان» پنجره ای رو به تات زبانان شاهرود خلخال
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
نظرسنجی
نظر شما نسبت به عملکرد سایت دروج آن چیست؟

ویدئوها
نویسندگان
                                                              شخته
                                

          زمین سَرده هوا کو شَخته واره       زمسسان لاو کرا خَلکه پِتاره

         هوا تند آکره زوزه کَــشه وا         درُوجـه مشتَه مـشتَه وَر دَواره

      تنگه‌یان وَر دَرین تا بانَه چولان         ازن سرده مواجی اسبه واره

    همه ینه خاو درینده، از ولی نه        چمن گوش سه کره چشم بیداره

      ورگه زوزه که آ از شوم لفـه بن     مَکره من بره من حملــه باره

      دیَسم بَرجه آسساره‌ای اِگنس      چی کی مَردنــه وَقته کی اِداره

     آوادی آدَمان هَممه خته اینـده          شَخته هَنی اشتن اسبَه سَواره

    چه شا باجه آوادای کَی خدا چه؟     چمه نام شَخته‌یه مَگر دَداره

   نزانم وَرگه سَس آ یا کَشاله؟            وَرگه سَس ایله‌یه اسبَه هیزاره

   لیاسان عَید گته، وَرگان عَروسی      کورَه‌قـــو دَکَــره کَلاج پِداره

  هَوا سَرده یا شَخته دار چـاکنه          چَمَه را پایزه، وَرگـان را بهاره

برای خواندن معنا و آوانویسی شعر به لاتین به ادامه مطلب در زیر بروید.

معنای شعر به فارسی

      1-     زمین یخبندان است و هوا برف می‌بارد/ زمستان دیگر دارد مردم را غارت می‌کند.

         2-      هوا تند تر می‌کند، و باد زوزه می‌کشد/ کولاک مشت مشت برف با خودش می‌آورد.

      3-     در کوچه‌ها برف تا لب پشت بام پر شده است/ به گونه‌ای سرد است که گویی از آسمان توله‌سگ می‌بارد، (در زبان       تاتی «توله سگ باریدن» کنایه از نهایت سرما است).

     4-     همه درخوابند و من ولی نه [در خواب نیستم] / گوشم درد می‌کند ولی چشمم بیدار است.

      5-     زوزه گرگ می‌آید، من میروم زیر لحاف [مخفی می‌شوم] / نکند مرا بخورد و بمن حمله کند.

     6-     نگاه می‌کنم، به پنجره، ستاره‌ای افتاد/ وقت مردن کیست؟ چه کسی قرار است، فوت کند («اداشتن» در تاتی به معنی رحل اقامت بستن و به دیار باقی رفتن است، مثلاًٌ «فلانی کرا اداره»، یعنی فلانی دارد می‌میرد).

     7-     مردم آبادی همه خوابند/ یخبندان، اما، همچنان بر اسب خود سوار است و میتازد.

     8-     چه می‌تواند کدخدای آبادی بگوید؟/ اسم این یخبندان است، بیهوده که نیست.

     9-     نمی‌دانم صدای گرگ است یا شغال؟/ صدای گرگ یکی است، اما  سگ هزار تاست.

     10-  روباه‌ ها عید گرفته اند و گرگها عروسی گرفته‌اند / جغد میریزد و کلاغ وزن می‌کند [همه دست به دست هم داده‌اند].

     11-  هوا سرد است اینجا و یخبندان درخت میشکند، برای ما پاییز است، اما برای گرگها بهار است (درخت شکستن در تاتی کنایه از نهایت و شدت در یک امری است. مثلاً «چَه سَس هَنده بلنده که دار چاکنه» (یعنی صدایش انقدر بلند است که درخت می شکند یعنی صدایش خیلی بلند است).

                     

آوا نویسی به لاتین

                                                                                  šaxta


1-      zamin sard.ә havâ ku šaxta vâr.ә /      zәmәssân lâv kәrâ xalk.ә pe.târ.ә.

2-      havâ tәnd â.kar.ә zuza kašә vâ/           dәruja mәšta mәšta var da.vâr.ә.

3-      tanga.yn var darin tâ bân.a čul.ân/   әzen sard.ә, ma.vâj.i әsba vâr.ә.

4-      hamaynә xâv darindә az vali ne /        čәman guš se karә, čaš,әm bidâr.ә.

5-      varg.ә zuza kә â, az šum lef.ә bәn/       ma.kar.ә man bar.ә man hamla bâr.ә.

6-      diyas.әm barja âssâray e.gәn.әs/         čiki marden.ә vaxt.ә ki e.dâr.ә.

7-      âvâdi âdam.ân hamma xәta.yindә/      šaxta hani әštan asb.ә savâr.ә.

8-      čә šâ bâjә âvâdi kay.xәdâ čә?/             čәmә nâm šaxta.yә, magar dadâr.ә?

9-      nә.zân.әm varg.ә sas â yâ kašâl.ә?/    varg.ә sas ila.yә, әsba hizâr.ә.

10-  liyâs.ân ayd.gata varg.ân arusi/           kura qu da.kar.ә, kallâj pe.dâr.ә.

11-  havâ sard.ә yâ, šaxta dâr čâk.әn.ә/   čama râ pâyz.ә varg.ân râ bәhâr.ә.

لینک های مرتبط :


نوع مطلب : اشعار دکتر جهاندوست سبزعلیپور، شعر و متن تاتی، فرهنگ و ادب، 
برچسب ها :
          
شنبه 15 آذر 1393
پنجشنبه 20 آذر 1393 13:07
جدا چه ترکیب قشنگی است از وضعیت اجتماع ما «کوره قو دکره کللاج پداره»، یعنی این آدمهای شوم اطراف ما برای خودشان میبرند برای خودشان میدوزند؟ البته من فکر میکنم در هر جامعه ای یک کوره و یک کلاج و یک لیاس و عده ای ورگ باشند و عده ای هم مثل کودک درون شعر مجبور است سرش را ببرد زیر لحاف مخفی کند تا گرگ او را نخوره.
چهارشنبه 19 آذر 1393 20:55
سلام
ممنون دکتر-بسیاری از اصطلاحات و تعابیر زبان تاتی رفته رفته به فراموشی سپرده میشه-خودم چندین تعبیر بکار رفته در این شعر رو فراموش کرده بودم...
چندین سال دیگه باید تو کنج کتابخانه هازبان تاتی رو جستجو کرد..
چهارشنبه 19 آذر 1393 12:10
باز زیبا بود و مثل همیشه دلنشین ؛
شاید این شعر نمادین برگرفته از «زمستان»اخوان ثالث باشد.زمستان استعاره از فضای نا مناسب جامعه(شاید ظلم یا تنگی معیشت)-«اسبه واره یا اسبه کته واره »(کنایه از نهایت سرما)شاید سگ به جهت نداشتن تنفس پوستی در مقابل سرما مقاوم است-«همینه خوا دریند از ولی نه»برخی در غفلت بسر میبرند اما من آگاهم-«چمن گوش سه کره»کنایه:گوشم از شنیدن سخنان بیجا پراست-«چشم بیداره» کنایه:انتظار برای روز بهتر-«آساره اگنس»اشاره به اعتقاد گذشتگان که با تولد هر شخص ستاره ای پدید می اید و با مرگش افول می یابد.«کی اداره»کنایه از مردن-«آوادی آدمان همه ختینده» غافل بودن مردم آبادی از برخی حقایق-«شخته اسبه سواره» یعنی نهایت سرما و کنایه از تداوم ناملایمات زندگی-«ورگ ،لیاس ،کشال،کوره قو،کلاج»استعاره از انسانهای فرصت طلب و سگ مظهر وفاداری و نگهبان انسان و دامها بیانگر این حالت است که روستا هنوز افراد زیادی دارد که در برابر نالایقان و فرصت طلبان ایستادگی مینمایندو گرچه این افراد نالایق مانند «لیاسان» عروسی گرفته اند و اوضاع به کامشان هست اما از نگاه دیگران پنهان نیستند.
«باز گل گفتی و در سفتی»
دمت گرم و سرت خوش باد.
سه شنبه 18 آذر 1393 23:44
شعر بالا توصیف کننده لحظات عجیبی است. شب روستا است و کوچه ها مملو از برفی سنگین. رفتن به خانه همسایه هم به دشواری امکان پذیر است . زوزه گرگان به همراه زوزه سگان ده در ذهن کودک روستایی حالت ترس آوری خلق کرده است . به یک باره فضا عوض میشود و افتادن ستاره ای از آسمان ذهن کودک را به خود مشغول میکند. فضای شعر از حالت کودکانه در انتها عوض میشود و رنگ استعاری ونمادین میگیرد که انگار قهرمان این ابیات دیگر حیوانات نیستند بلکه نماد هستند. در دو بیت اخر فضا اجتماعی میشود. در این سرما که آدمها بدبخت (روستایی) با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند انسانهای دروغگو (لیاس) برایشان عید است اما انسانهای گرگ صفت نهایت استفاده را از این فضا میبرند در واقع عروسیشان است و از روباهان بیشتر بهشان خوش میگذرد . اما این فضا در مصرع : «گورقو دکره کلاج پداره» به اوج وحشتناکی خود میرسد. کورقو نماد انسان های هستند که گرچه زیاد علاقه ای به روابط اجتماعی ندارند اما اگر فرصت پیدا کنند سایکو های خطرناکی میشوند.
ترکیبات ناب زبان تاتی به کار رفته در شعر بالا : «شخته واره»، «خلکه پتاره»، «ور دواره»،«اسبه یا اسبه کته واره»، «کی اداره».
فضا سازی شعر بسیار خوب بود . کلمات نابی به کار رفته بود . در آخر یک پیشنهاد : این شعر پتانسیل بیان جزییات دیگری را دارد. یعنی میتواند خیلی بلند تر از این باشد، قالب خوب است اما داستان از حالت موجز گونه میتواند خارج شود.
سه شنبه 18 آذر 1393 17:13
خدمت با سعادت همشهریان محترم سلام و عرض ادب دارم همچنین سلام ویژه خدمت آقا مهدی ویسانیان .چندی بیش بدلیل موقعیت كاری سری هم به موطن اجدادیمان درو زدم باز همان تركَدیمَ-تركه دیمه را دیدم غریب وبیكس افتاده ومرا یادآور شعری كرد كه گفته بود
تركه دیمه بگیر عُزلَت بكَ دوری
كه شعرانر نی دواُمَرحَم كوری
خواهش میكنم شعر تركه دیمه را بزار تا مردم به غریبی تركه دیمه پی ببرندوشاید دوباره روزی بركردیم ودرو را بسازیم وتركه دیمه به ما كه سالیان سال مینازید دوباره بنازد وبه همت مان افتخار كند.
مهدی ویسانیان
دوست گرامی سلام
از اینکه به ما و زادگاهتان علاقه وافر دارید بر هیچ یک از ما پوشیده نمی باشد اما درج مطلب در صفحه اصلی سایت تنها با هویت واقعی میسر می باشد بنابر این تاکیید نفرمایید . با تشکر
یکشنبه 16 آذر 1393 21:41
بسیار شعر زیبایی بود استفاده از تمثیل ها و ضرب المثل ها بجا و عالی است . همچنین تصویر سازی ها در شعر بی نقص بود. ممنون
یکشنبه 16 آذر 1393 17:30
سلام
خسته نباشید. خیلی زیبا بود تصویر برف داخل کوچه ها را خیلی وقت بود فراموش کرده بودم.
یکشنبه 16 آذر 1393 08:51
آقای جهاندوست سبزعلی پور شاعر گرانقدر روستای درو میتوانستی از استعارات وكنایات شعری زیبای دروی استفاده بیشتری ببری مثلاً آبی كه زمستان در ناودونی هایخ زده وآویزان است (شیشه قیلان)یا حد وسط زمستان(چار چار)یا كولاك وبورانی كه تمام چارباداران درآن گیر میافتادند وتلف میشدند واین حوادث زبان به زبان گردیده وجز خاطرات مردم منطقه به نوعی اجین شده وكمتر كسی است كه خاطرات تلخ آن دوران یادش نباشه وانرا با مصیبت یاد نكنه و.......
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 استفاده از مطالب و عکسهای این سایت تنها با ذکر عبارت «وبسایت روستای درو» مجاز است.


درباره سایت


روستای درو در 4 کیلومتری شمال غربی شهر کلور قرار دارد.
ارتفاع این روستا از سطح دریا 1590 متر می باشد. این روستا در طول جغرافیائی 48ُ،42 و عرض جغرافیایی 37،25ُدرجه قرار دارد. از نظر موقعیت جغرافیایی کوه آلون آرو در جنوب، کوه آسمه چال در شمال غرب، دیه دره در غرب ، آبه دره در شمال شرق و خانقاه دره در جنوب و جنوب غرب روستا قرار دارند. به نظر می رسد عامل اصلی استقرار جمعیت در روستای درو وجود زمینهای مساعد برای کشاورزی، آب و هوای مناسب و آب فراوان می باشد . به طور کلی منابع غنی آب ، زمینهای مساعد کشاورزی، موقعیت خاص روستا و قرار گیری در کنار راه ارتباطی خلخال _ کلور از عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه روستا بوده اند .

فرزند کوچک روستا : مهدی ویسانیان

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

ارتباط با ما :

پست الكترونیك:

mehdiveisanian@yahoo.com

mehdiderav_2005@yahoo.com

شماره تماس : 09144562684

سامانه پیامکی :

30006106204000

مدیر سایت : مهدی ویسانیان
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
اشعار تاتی
  تعداد اشعار: یازده شعر

  برای انتخاب شعر دلخواه از دکمه قبلی و بعدی (دکمه های کناری) پخش کننده استفاده کنید.
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات