پایگاه اطلاع رسانی «دروجان»
«دروجان» پنجره ای رو به تات زبانان شاهرود خلخال
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
نظرسنجی
نظر شما نسبت به عملکرد سایت دروج آن چیست؟

ویدئوها
نویسندگان

منظومه پلنگا (3)

دریافت فایل صوتی پلنگا (3)

پلنــگاه تــه یـوزه‌چینی ویـــرر آ               بره دله، یوز پچــینی، ویرر آ

روئه آچینی کریــمان جمـــعه‌یان              پچینی مان مَنـده گلَه ملَه یان

کَنه رَز و یــوزه‌رَچـــه، خـالـیـان               وزمَه بنـــان و زَنیـا، پِــشیان

چالَه چــالان و لــوجه و آسیـــابر             گَنجه‌یو ویــه روبار و ملَه سر

آدم دبین ام رزان کو، پشت به پشت            پلنگاه! هنده آدمان کی بکشت

الان بشم، بین اَوَره کَس برآ

خالیانه ته پتاری، سَس برآ

 

برای ترجمه فارسی شعر و آوانویسی آن به لاتین، کیلک کنید.

 

دریافت فایل صوتی پلنگا (2)>>>>

دریافت فایل صوتی پلنگا (1) >>>

 

لینک های مرتبط : وَیران: وبلاگ دکتر سبزعلیپور،


نوع مطلب : اشعار دکتر جهاندوست سبزعلیپور، شعر و متن تاتی، ویدنوها و موسیقی‌ها، فرهنگ و ادب، 
برچسب ها : شعر تاتی، جهاندوست سبزعلیپور، روستای درو، منظومه پلنگا،
          
جمعه 20 آذر 1394
این مناسبت بهانه ای شد تا آهنگی از گروه سرود معروف دبیرستان شهید اصلانی آن زمان که قطعات زیبایی را برای ورود آزادگان اجرا نموده اند را قرار بدهیم.
این گروه سرود از خواننده‌ها: قربانعلی عاشوری و شکور عاشوری و هم‌خوانها: شیرعلی رحیمی ، محسن صفیاری و مسعود اصلانی تشکیل شده بود.

   

لینک های مرتبط :


نوع مطلب : ویدنوها و موسیقی‌ها، یادمان ها، تاریخ، گویش دروی ، تاتی ، زبان تاتی، فرهنگ و ادب، 
برچسب ها : 26 مرداد، ورود آزادگان، شعر تاتی، موسیقی تاتی، نی نوازی، روستای درو، دبیرستان شهید اصلانی کلور،
          
دوشنبه 26 مرداد 1394

این غزل تاتی را بر وزن شعر "اجان" استاد بزرگوار دکتر سبزعلی پور سروده ام، و به تمام مادران تقدیم می کنم. امیدوارم این بضاعت مُزجاۀ موردِ قبولِ قلبِ پر مهر مادران افتد...دانلود قطعه


دِدِه

نشـام بیـنم گولی ک آرسسه پـای دده - تمـام بلبـلان واجنـده از صفـای دده

بهشت پر گول و سبزه چ دگله پا بنکو- گفی ک پیغامبـر واتـش از خـدای دده

لَلَه و خنـدن پـر سوز شُینیـان رمه را- آدم ک بشنـوم از ایگـره لای لای دده

ا چشمیه سمه خانی ک نامش اسبیه آو-گمان مکه ک زلالی ده آرس پای دده

قسم به گفره و بی خواویه شـوان دده قسم ب خـورسن و دیم دل ربـای دده

نشام چ زحمـت بکـرم ذره ای جبـران-اگـر تمـام دار و نـدارم ببـو فـدای دده

قسم ب مرگ و جوانیم ک هرچ دارم اَوِ- خـدا آدا ک ایجـابـت ببـو دعـای دده

خـلـوصـنـه دکـرم از خـلاو سبـز دعـا- که کم مبـا احـدی کـو محبتـای دده

لینک های مرتبط :


نوع مطلب : شعر و متن تاتی، فرهنگ و ادب، 
برچسب ها : شعر تاتی، روستای درو، سید ابراهیم مرتضوی، مادر،
          
جمعه 24 مرداد 1393

شعر تاتی «سیاه میجه» (مژه سیاه)دانلود قطعه

 

از اشـته سیـاه میجَـه‌یان آرزو دارم       بی اشته از هرگز نخام ام روزگارم

ام سِره دیمان چه‌ وینم گُول‌گله دَسسه     گلیاسه لوان چه بکرم، تازه بهارم!

وختی ته راه شی راسَران کُو صَف دَوندند  ام صَفه کُو من نی دیَس، از ناجَه دارم

بی‌ اشته ام دل چه بکره تاسَین و تلـله    باور نکری بو دیَس ام شیرَنه جــانم!

دَسم که عومری آنرسـس تـه باجم از:    «اشته غمه پر وختیه دلــه  کو دارم»

وختی ته آی چشمه شیار از روشن آبوم      بیزن بورن لیل ایم ده از، صافه روبارم!

تااشته میجان ‌کو‌ واجم غـش کَره ام دل   زانی ته! مَنه‌‌ر چه کرده آخ، نازه یارم!

شُوم تَنگه تَنگه از ترا خَلکه دَپـــرسم        از اشته سیاه میجَه‌یان یار کا دَه بارم

 

منبع: وبلاگ «<<<< وَیران >>>>»

علاقه مندان برای دریافت معنای شعر به زبان فارسی و آوانویسی به خط لاتین می توانند به این لینک >>>> مراجعه نمایند.

لینک های مرتبط :


نوع مطلب : اشعار دکتر جهاندوست سبزعلیپور، شعر و متن تاتی، فرهنگ و ادب، 
برچسب ها : زبان تاتی، شعر تاتی، جهاندوست سبزعلیپور، روستای درو،
          
جمعه 17 مرداد 1393

                                    شعری از سید ابراهیم مرتضوی

ای روزی، صِیبَ سری کشکره یان صدا کریند -ایلَه پُوچَه یوز سر دِوِندی نَه دوا کریند

بشیم از ای گوشه ای، گوشم آدا چمان گفان ـ مرا آشنا بامه گفانی ک ادا کریند

پیله ی کشکره یان قدیمه روزان کو باتش- ا زمان ک یندینه خلوصنه صفا کریند

همه پشت هم زنیند، بدی دیگری نخایند-وقتی کاری دگنی، خالص و بی ریا کریند

پیله آهیش بِکَشِس، اسِرگِنَش نالَه بکرد-  ک چرا صِیبَ سری اَ یوزِ سر دوا کریند؟!

ام زمان پوچه یوزان،  کِرا اَمَه جدا کرند-   اَ زمان سالِیمَه یوزان یندیرا جدا کریند

ام زمان نانِ خانَی، آبروی همدیگر برند- اَ زمان، نان ک سَلِه، جان یندیرا فدا کریند

ام زمان روزی خانَی دِزّی کَرِند لانَه دِلان-اَ زمان واشه دلان کو طلب از خدا کریند

بَشتیم از اگاکُو او شِیِندَرَام بات اشتَنَه ــ  شرح حال آدمان چِقَد قشنگ ادا کریند!

لینک های مرتبط :


نوع مطلب : گویش دروی ، تاتی ، زبان تاتی، شعر و متن تاتی، 
برچسب ها : زبان تاتی، روستای درو، شعر تاتی،
          
دوشنبه 13 مرداد 1393

                    شعر تاتی: منظومه پلنگاه از جهاندوست سبزعلیپور

این شعر بخشی از منظومه بلندی است به نام پلنگاه  که شکل کاملش در آینده - اگر خدا بخواهد - به صورت چاپی منتشر خواهد شد. بیت اول آن چنین است:

چَمَه قَدمیه امانَـه پلنگاه            
                                          
قَدیمَه روزان نشانه پلنگاه


به گزارش واحد ادبی دروج آن : وبلاگ «ویران» شعری به زبان تاتی همراه با فایل صوتی، معنای شعر به زبان فارسی و آوانویسی به خط لاتین منتشر کرد. علاقه مندان برای خواندن شعر، یا شنیدن و دریافت فایل صوتی آن، به این لینک >>>>  می‌توانند مراجعه کنند.
لینک های مرتبط :


نوع مطلب : شعر و متن تاتی، گویش دروی ، تاتی ، زبان تاتی، فرهنگ و ادب، اشعار دکتر جهاندوست سبزعلیپور، 
برچسب ها : وبلاگ ویران، شعر تاتی، زبان تاتی، روستای درو، دکتر سبزعلیپور،
          
شنبه 17 خرداد 1393


خبر بامَه میرهَ مَله بهاره

زمین و دشت و صحرا لاله زاره

گل و ریحان دوندی سر دنشتیند

کلاچ و کشکرَه دار کو نشتیند

نوروزه ماه داره بوی بهاران

نسیم خوش گنه لیل و نهاران

گیزگیزا مشتلق چی بهار است

بشَه تاره چینی در کوهساران

بزَ وا بگنه بز به ئی دَرزی

پَسه وا بگنه پَس گَته مَرزی

وَدَ وا بگنه الوَنده سَران

موزه رانی بده بامه بهاران

چمن آرا بشه گل پرور آمه

کنگ و کرگه گوئه تازه پِرامه

روباران دی یَسَه آونه فته

مَواجی بوی مشک و عنبر آمَه

کوکوتی دارهَ سرانکو بخند

باتم هوا خوش گاوانم برکرد

سیاه خری بامه کوه سرش بگت

چو بیندم پاره پاره ور اِکَرد

دلم طاقت نوارد بشیم بان سر

دخندم جانه رو وارن واره وَر 

شاعر : سالار ویسانیان


لینک های مرتبط :


نوع مطلب : شعر و متن تاتی، فرهنگ و ادب، 
برچسب ها : سالار ویسانیان، روستای درو، شعر تاتی،
          
جمعه 9 اسفند 1392

لطفا احساس خود را نسبت به سرزمین مادری (وطن) و تصاویر فوق بیان نمایید .

لینک های مرتبط :


نوع مطلب : طبیعت بهاری، جغرافیا، فرهنگ و ادب، شعر و متن تاتی، 
برچسب ها : سرزمین مادری، روستا و روستایی، مرحوم غلامرضا یزدانی، طبیعت بکر درو، روستای درو، شعر تاتی،
          
پنجشنبه 26 دی 1392

وله تا

 

 وله تا

ولَه تا پِمَرو  دنیا خَراوه

تَمام کوه و کَوشَن غَرق خواوه

وَره کوه سَر گَتَه سینَه به سینَه

چَمَه ام گولَه تایان دل کَباوه

بوره یَندی بینَم یَندی دَپَرسم

بینَم ام دیمَه کو کَینی آفتاوه

ولَه تا ناز کری، مگم نزانی

چَمَه ام دنیا ظلمان بی حسابه

بوره یَندی مَزن ام کویو و صَحرا

بینَم وَر آو آبو یا دل پِتاوه

نَوروزَه ما دَرآ، سالیار آگَرده

مسالینه سالیار بی آفتاوه

آلاوَه کَرده را آلاو نویندم

نزانم شَختَه، یه یا که آلاو

ولَه تا، ته پِرای، شَختَه گین آبو

اگر خوای زو پرو، زوتتر ثَوابه

  معنی وله تا

1-گلم زودتر شکوفا شو  بیا، دنیا خراب  شده است/ همه  کوه  و صحرا  گویا   به  خواب    رفته  است

2- برف دامنه تا دامنه کوه را گرفته است/ اما دل ما همچون گلی در حال داغ شدن است

3- بیا  همدیگر  را  ببینیم  و از هم بپرسیم/ ببینیم  که کی  دراین پهنه آفتاب طلوع می­کند


4- گلم ناز میکنی، مگر نمیدانی و نمیایی / ظلم و ستم دنیا را گرفته و بی اندازه شده است

5- بیا  تا بهم نزن  این کوه و صحرا   را / ببینیم برف آب میشود و یا اینکه دل طاقت سرما  میآورد؟


6- در ماه اسفند سال عوض می­شود/ چه میگویی آفتاب بخت  ما هم میتابد

7- موقع خانه تکانی و شستن در و دیوار، بُخاری از   جایی بلند نشد/ نیمدانم زمین یخ بسته است و یا  گرمایی هنوز هست

8- گل من تو در بیایی یخبندان گم میشود/ اگر میتوانی  و میخواهی زودتر شکوفا شو، ثواب است.


 شاعر : ج . سهیل دروی 

 دعا میكنم همواره سربلند و پیروز باشند

لینک های مرتبط :


نوع مطلب : شعر و متن تاتی، 
برچسب ها : زبان تاتی، شعر تاتی، وله تا، روستای درو،
          
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392

 استفاده از مطالب و عکسهای این سایت تنها با ذکر عبارت «وبسایت روستای درو» مجاز است.

( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره سایت


روستای درو در 4 کیلومتری شمال غربی شهر کلور قرار دارد.
ارتفاع این روستا از سطح دریا 1590 متر می باشد. این روستا در طول جغرافیائی 48ُ،42 و عرض جغرافیایی 37،25ُدرجه قرار دارد. از نظر موقعیت جغرافیایی کوه آلون آرو در جنوب، کوه آسمه چال در شمال غرب، دیه دره در غرب ، آبه دره در شمال شرق و خانقاه دره در جنوب و جنوب غرب روستا قرار دارند. به نظر می رسد عامل اصلی استقرار جمعیت در روستای درو وجود زمینهای مساعد برای کشاورزی، آب و هوای مناسب و آب فراوان می باشد . به طور کلی منابع غنی آب ، زمینهای مساعد کشاورزی، موقعیت خاص روستا و قرار گیری در کنار راه ارتباطی خلخال _ کلور از عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه روستا بوده اند .

فرزند کوچک روستا : مهدی ویسانیان

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

ارتباط با ما :

پست الكترونیك:

mehdiveisanian@yahoo.com

mehdiderav_2005@yahoo.com

شماره تماس : 09144562684

سامانه پیامکی :

30006106204000

مدیر سایت : مهدی ویسانیان
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
اشعار تاتی
  تعداد اشعار: یازده شعر

  برای انتخاب شعر دلخواه از دکمه قبلی و بعدی (دکمه های کناری) پخش کننده استفاده کنید.
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic